וישלח את היונה וגו’ ולא מצאה מנוח וגו’: יהודה בר נחמן בשם רבי שמעון אמר אלו מצאה מנוח לא היתה חוזרת. ודכוותה “היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח” (איכה א) – אלו מצאה מנוח לא היו חוזרים. ודכוותה “ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח וגו'” (דברים כח) הא אלו מצאה מנוח לא היו חוזרים: (מדרש רבה נח לג:ו)

“And he sent the dove…and it did not find rest.” Yehuda the son of Nachman said in the name of Rabbi Shimon, had it found rest it would not have returned. Similarly, “she dwelled among the nations, she did not find rest” (Eicha 1) — had she [the Jewish people] found rest, they would not return. Similarly, “and in those nations you will not find repose, nor rest for the sole of your feet” (Devarim 28) — had they found rest they would not return. (Midrash Rabba Noach 33:6)

In light of all that I have written previously and all that is happening in the Diaspora after another respite, no further commentary should be necessary.

__________________

www.chananyaweissman.com
https://www.facebook.com/etm.shabbatons
endthemadness@gmail.com

Facebook
Twitter
YouTube